دست آورد برجام= خود تحریمی (FATF)

24 خرداد 1397 نویسنده :  

 قرار بود برجام تحریم‌ها را در همان روز اجرای توافق یعنی 27 دی ماه 1394 ببرد. قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود و خیلی قرارهای دیگر. اما برجام که دیده بود بستر مهیاست نه تنها این کارها را نکرد بلکه به دنبال خود توافقها و معاهده‌های خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.

آن روزها که برجام بر روی میز مذاکره بود از قدمِ خیر آن سخن می‌گفتند که خود یک تنه می‌آید و همه کارها را سامان می‌بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هوای نفس کشیدن را. آن روزها چیزی به ملت در این باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجرای آن و انجام تعهدات توسط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا و اروپا دوباره حامیان برجام ظاهر می‌شوند و در لزوم تصویب چند کنوانسیون دیگر برای رفتن تحریم‌ها سخن می‌گویند!
اکنون نیز می‌گویند با تصویب اینها چنین و چنان می‌شود اما مگر برای برجام هم این را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ایرادهای منتقدان و آنچه در مورد این لوایح مطرح است چیزی به نام «شرح تفسیری» را ضمیمه متن لایحه منابع مالی تروریسم کرد. اما ‌ با این حال منتقدان می‌گویند این قبیل چاره اندیشی‌های دولت تنها مصرف داخلی دارد و عملا در مجامع بین‌المللی بی‌اثر است. در ادامه چرایی این موضوع را خواهید خواند که با مطالعه و پژوهشی دقیق و با مصادیق مستند بر متن لایحه مذکور، اعلامیه تفسیری دولت و تجربیات کشورهای دیگری که عضو این کنوانسیون شده‌اند توسط گروهی از کارشناسان دانشگاهی تهیه شده است.
آثار، تبعات و‌اشکالات مترتب بر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره چاپ 960 مورخ 13/3/97 و سوابق 748و 959 :
1- در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است)، نمودند.
2- در این توافق نامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد. 
3- گروه ویژه اقدام مالی براساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. 
4- الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT « از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده، که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.
5- لایحه دولت، برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.
6- بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادیبخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می‌سازد، در صورتیکه کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجاد‌کننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.
7- اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است. و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده 2 کنوانسیون، تلقی شود.
۸- ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد. بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاري بر روی تعهدات كشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.
9- طبق ماده 19 «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969»، که میتوان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation»، در صورتی امکانپذیر است که:اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.
-طبق ماده20 »کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969»، حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود. 
-درباره تبصره‌های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:تأمّل در متن «کنوانسیون ICSFT» نشان می‌دهد که این کنوانسیون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه می‌دهد:
-طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به 9 کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشورهای اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره مخالفت کرده‌اند. احتمال دارد این کشورها با حقّ شرطِ اعلامیِ ایران نسبت به همین بندِ A در تبصره یک، نیز مخالفت نمایند. 
-کنوانسیونICSFT، همچنین تبصره 3 دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوری» و یا «ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» (بند 1)، برای حل اختلافات، را جایز شمرده است. امّا بند2 ماده 24 کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد: «هر کشور می‌تواند... اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند 1 نمی‌داند. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند 1 در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.»
10- راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد 2 و 6 و 14 کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد.
-درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:ماده 6 کنوانسیون ICSFT تصریح میدارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند.بر این مبنا مادّه 6 با بندهای یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است. 
آمریکا و اروپایی‌ها، با حقّ شرطها و اعلامیه‌هایی که کشورهای اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبشهای آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و...، به شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن و...؛ اعتراض و مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آنها در سایت سازمان ملل درج است). بر همین مبنا آمریکا، برخی کشورهای غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً «حزب‌الله لبنان» را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، ج.ا.ا. را به‌دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آنها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم و 
تحریم هم نموده‌اند.
-آنچه در «اعلامیه تفسیری» دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیونِ حقوق معاهدات 1969»؛ تفسیرِ ایران از کنوانسیون ICSFTتلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط».
11-کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است که «کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل‌اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده 2 کنوانسیون نمی‌داند». 
12-کشورهای غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌اند و رسما اعلام داشته‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده 6 کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند براساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌نماید». 
13-کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گزارش مورخه 9/3/97 خود اعلام داشته است که الحاق به کنوانسیون در جلسه 8/3/97 کمیسون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
14- در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است «الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.»
 15- درمورد بند الف؛ باید باطلاع نمایندگان برساند که دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند که کنوانسیون اجازه چنین شرط‌هایی را نمی‌دهد ولذا از آنها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (بدلایلی که در بندهای 12 و 13 بیان شد). بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آنها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت وبر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمی‌دهد.
16- اما درخصوص عبارتِ دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه«دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، اولا این عبارت غلط و مبهم است. زیرا مشخص نشده است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع‌رسانی نماید. ثانیا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید درخصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم اکنون کشورهای غربی به شروط کشورهای اسلامی که همانند ما شرط گذاشته‌اند، اعتراض کرده‌اند و لذا شروط مذکور نزد آنها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد، و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.  
17- درخصوص عبارتِ سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه«تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید»؛ این عبارت هم غلط و مبهم است. زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید. بنابراین معلوم نیست که منظور از لیست سیاه چیست؟!! دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟!! این موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد. اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع نماید، ثمره این عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟!! 
۱۸- در گروه ویژه اقدام مالی، کشورها به گروه‌ها و دسته‌بندیهایی مختلفی تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی فنی (Technical Compliance) « و یک نوع دیگر از دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی موثر (Effectiveness Compliance )»، که برای هر دسته‌بندی نیز تقیسمات مختلفی دارد. بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید. همچنین کشورها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشورهای پرخطرHigher-risk) (countries که اینها خود به دونوع تقسیم می‌شوند، کشورهای پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشورهایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند. مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر ایران‌گروه FATF قرار گیرد، دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود. 
۱۹- کمیسیون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشورهای غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کردند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟ 
۲۰- در جزء بند یک ماده 2 کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروهای مقاومت با گروه‌های تروریستی، نشده است. لذا همه آنها را در بر خواهد گرفت و تروریستی بر خواهند شمرد.
۲۱- از جمله موارد اختلاف میان کشورهای غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است / کشورهای اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با‌اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند. لیکن کشورهای غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند. ماده 6 کنوانسیون نیز براساس تفکر کشورهای غربی تنظیم شده و تصریح گردیده است که» اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها قابل توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج.ا.ا در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض است و چون عبارات «تروریست»، «سازمان تروریستی»، «اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده بنابراین برداشت‌ها و تفکرات غربی‌ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.
۲۲- با توجه به اتهامات آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و...، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، بدلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین‌المللی قرار گیرد. 
۲۳- ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند 1394در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد. 
۲۴- اگر هدفِ «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آنها را احصا و در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم. بنابراین نیازِ گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهای غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد. 
۲۵- با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار داده است. آن هم سیاست‌ّهایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.
۲۶- الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌نماید. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست کشورهای غربی و آمریکا هستند، را دچار خدشه می‌کند و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌نماید و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌گردد.روزنامه کیهان

 

 • آخرین مقالات: علمی

پل های ارتباطی

پست الکترونیک :adine2321@gmail.com

کانال تلگرام : mgharargah@

تلفن تماس : 09122912321


پیامک : 09104532321

درباره ما

پایگاه خبری تحلیلی آدینه آنلاین سایت جامع خیرآباد بوده که در تاریخ   1396/5/15فعالیت خبری خود را در راستای انتشار اخبار و رویدادهای تحلیلی و اتفاقات روز و معرفی شهر خیرآباد آغاز به کار کرده است .

با توجه به عدم وجود رسانه مستقل و فعال در سطح منظقه خیرآباد بران شدیم  تا این جریان را راه اندازی کنیم .

مدیریت پایگاه خبری تحلیلی آدینه آنلاین  انتقادات و نقطه نظرات مخاظبین را با کمال میل خواهد پذیرفت و آن را باعث پیشرفت خود میداند .

ضمنا از تمام عزیزانی که میتوانند ما را در این امر مهم یاری کنند در خواست مساعدت داریم .

 

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…
×
محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا
 • تعداد افرادی که در سطح جهان در فقر شدید به سر می برند به بیش از نصف یک میلیارد و 900 میلیون نفر در سال 1990 کاهش یافته است. این در حالیست که 836 میلیون نفر همچنان در فقر شدید به سر می برند. در مناطق در حال توسعه تقریبا از هر پنج نفر یک نفر با کمتر از یک دلار و 25 سنت در روز زندگی می کند.
 • اکثریت مطلق افرادیکه در فقر شدید به سر می برند در جنوب آسیا و کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند.
 • نرخ فقر بالا اغلب در کشورهای کوچک، شکننده و آسیب دیده از منازعات دیده می شود.
 • از هر چهار کودک زیر پنج سال در سراسر جهان یک نفر رشد قدش نسبت به سنش نامناسب است.
×
محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه
 • در سطح جهانی نسبت افرادی که در مناطق در حال توسعه دچار سوء تغذیه هستند از سال 1990 تقریبا به نصف کاهش یافته است که از 23.3 درصد در سال های 1990 تا 1992 به 9 درصد در 2014 تا 2016 رسیده است. با این حال در دنیای امروز همچنان از هر نه نفر یک نفر ( 795 میلیون) از سوء تغذیه رنج می برد.
 • گرسنه ترین افراد کره زمین در قاره آسیا به سر می برند که معادل دو سوم کل افراد گرسنه است. اگرچه در سال های اخیر با کاهش تعداد آنها در جنوب آسیا مواجه هستیم اما تعداد آنها درغرب آسیا به آرامی در حال افزایش است.
 • کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا دارای بالاترین میزان گستردگی (درصد جمعیت) گرسنگی هستند و از هر چهار نفر یک نفر دچار سوء تغذیه است.
 • سالانه 45 درصد از کودکان زیر پنج سال به دلیل تغذیه نامناسب جان خود را از دست می دهند که معادل سه میلیون و 100 هزار کودک است.
 • از هر چهار کودک درجهان یک کودک از نقص رشد رنج می برد که این نسبت در کشورهای در حال توسعه به یک نفر از هر سه نفر کاهش می یابد.
 • در کشورهای در حال توسعه 66 میلیون کودک در سن تحصیلات ابتدایی درحالیکه گرسنه هستند در کلاس ها شرکت می کنند و صرفا 23 میلیون نفر از آنها در آفریقا سکونت دارند.
 • کشاورزی به تنهایی بزرگترین کارفرمای جهان است و تأمین معیشت 40 درصد از جمعیت امروزجهان را برعهده دارد. کشاورزی بزرگترین منبع درآمد و شغل برای خانواده های فقیر روستایی است.
 • بیش از 80 درصد مواد غذایی مصرف شده در بخش اعظم جهان در حال توسعه توسط 500 میلیون مزرعه کوچک در سراسر جهان تامین می گردد که بسیاری از آنها هنوز به صورت دیم کشت می شوند. سرمایه گذاری روی کشاورزان خرده پا نه تنها یک راه با اهمیت برای افزایش امنیت غذایی و تغذیه برای فقیرترین افراد است بلکه تولید مواد غذایی برای بازارهای محلی و جهانی را نیز بر عهده دارد.
×
تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه
 • نسبت به سال 1990 روزانه 17 هزار کودک، کمتر جان خود را از دست داده اند، اما همچنان هر ساله بیش از شش میلیون کودک قبل از پنج سالگی جان می سپارند.
 • از سال 2000 واکسن سرخک جان حدود 15 میلیون و 600 هزار نفر را نجات داده است.
 • علیرغم پیشرفت های جهانی، نسبت روز افزونی از مرگ کودکان در جنوب آسیا و کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا اتفاق می افتد. از هر پنج مورد مرگ کودکان زیر پنج سال، چهار مورد در این مناطق رخ می دهد.

بهداشت بارداری

 • از سال 1990 در سراسر جهان مرگ و میر مادران حدودا به نصف کاهش یافته است.
 • در شرق آسیا، شمال آفریقا و جنوب آسیا مرگ و میر مادران به یک سوم تقلیل یافته است اما این در حالیست که نرخ مرگ و میر مادرانی که در حین زایمان جان خود را از دست می دهند، به آن دسته که نجات می یابند در مناطق در حال توسعه 14 برابر بیشتر از مناطق توسعه یافته است.
 • تنها نیمی از زنان در مناطق درحال توسعه میزان توصیه شده ای از مراقبت های بهداشتی را دریافت می کنند.

اچ آی وی/ ایدز

 • 13 میلیون و 600 هزار نفر تا سال 2014 از طریق درمان ضدویروسی تحت درمان قرار گرفتند که 800 هزار نفراز سال 2003 افزایش داشته است.
 • در سال 2013 موارد جدید ابتلا به اچ آی وی دو میلیون و 100 هزار نفر برآورد شده است که این رقم از سال 2001 با 38 درصد کاهش همراه بوده است.
 • در پایان سال 2013 تعداد افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند 35 میلیون نفر تخمین زده شده است.
 • 240 هزار کودک تا پایان سال 2013 به اچ آی وی مبتلا شده اند.
×
تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر
 • اگرچه ثبت نام در مقاطع تحصیلی ابتدایی در کشورهای در حال توسعه به 91 درصد رسیده است اما همچنان 57 میلیون کودک از تحصیل باز مانده اند.
 • بیش از نیمی از کودکان که در مدارس ثبت نام نکرده اند، در کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند.
 • حدود 50 درصد از کودکانی که به سن مدرسه رسیده اند اما از تحصیلات ابتدایی باز مانده اند، در کشورهای آسیب دیده از منازعات به سر می برند. نسبت این کودکان در میان فقیرترین خانواده ها 4 برابر میزان آن در ثروتمندترین خانواده ها است.
 • برابری دختران و پسران درآموزش ابتدایی در کل جهان محقق شده اما کشورهای کمی به این هدف در تمام سطوح تحصیل دست یافته اند.
 • نرخ سواد آموزی بین سال های 1990 تا 2015 درمیان جوانان 15 تا 24 ساله در سراسر جهان افزایش داشته و از 83 درصد به 91 درصد رسیده است.
×
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان
 • در سال 1990 در برابر هر 100 پسر فقط 74 دختر در جنوب آسیا در مدارس ابتدایی ثبت نام کرده اند و تا سال 2012 نسبت ثبت نام دختران به پسران برابر بوده است.
 • دختران همچنان در کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا، اقیانوسیه و آسیا با موانعی برای ورود به مدارس ابتدایی و متوسطه روبرو می شوند. از هر پنج زن در شمال آفریقا، یک نفر در بخش های غیرکشاورزی دارای شغل با حقوق است.
 • اکنون زنان در 46 کشور بالغ بر 30 درصد از کرسی های پارلمان ملی در حداقل یکی از دو مجلس (علیا یا سفلی) را به خود اختصاص داده اند.
×
تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب
 • 76 درصد از جمعیت جهان در سال 1990 به منابع بهبود یافته آب آشامیدنی دسترسی داشته اند که این میزان در سال 2015 به 91 درصد رسیده است. این در حالیست که دو میلیارد و 500 میلیون نفراز خدمات بهداشتی اولیه مانند توالت و مستراح عمومی بی بهره اند.
 • روزانه به طور متوسط پنج هزار کودک به دلیل بیماری های قابل پیش گیری مرتبط با آب و تاسیسات بهداشتی جان خود را از دست می دهند.
 • نیروی برق آبی مهم ترین و گسترده ترین منبع تجدید پذیر انرژی است و 16 درصد کل برق جهان را از سال 2011 تولید می کند.
 • حدود 70 درصد از کل آب قابل دسترسی جهان برای آبیاری استفاده می شود.
 • سیل عامل 15 درصد از مرگ و میرهای ناشی از بلایای طبیعی است.
×
تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا و پایدار
 • یک نفر از هر پنج نفردر جهان معادل یک میلیارد و 300 میلیون نفر همچنان از برق مدرن بی بهره هستند.
 • سه میلیارد نفر برای مصارف پخت و پز و گرمایشی از چوب، ذغال، ذغال چوب و فضولات حیوانات استفاده می کنند.
 • انرژی عامل اصلی تغییرات اقلیمی است که حدود 60 درصد کل انتشار گازهای گلخانه ای جهان را موجب می شود.
 • انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی بادی، آبی، خورشیدی، زیست توده ای و زمین گرمایی پایان ناپذیر و تمیز است. هم اکنون 15 درصد از ترکیب انرژی جهانی را انرژی تجدیدپذیرتشکیل می دهد.
×
ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر و اشتغال کامل
 • بیکاری جهانی از 170 میلیون نفر در سال 2007 به حدود 202 میلیون نفر در 2012 رسیده است که از این تعداد 75 میلیون نفر زنان و مردان جوان هستند.
 • حدود دو میلیارد و 200 میلیون نفر زیر خط فقر 2 دلار در روز به سر می برند و محو فقر تنها از طریق مشاغل ثابت با درآمد مناسب امکان پذیر است. بایستی بین سال های 2016 و 2030 برای تازه واردین به بازار کار 470 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد گردد.
 • شرکت های کوچک و متوسط که در روند صنعتی و تولید وارد می شوند معمولا بزرگترین ایجادکنندگان مشاغل هستند که حیاتی ترین مراحل اولیه صنعتی شدن را تشکیل می دهند. این شرکت ها بالغ بر 90 درصد کسب و کار جهانی را شامل شده و بین 50 تا 60 درصد استخدام ها را در بر می گیرد.
×
ایجاد زیرساخت های انعطلف پذیر و ترویج صنعتی شدن
 • حدود دومیلیارد و 600 میلیون نفر در جهان در حال توسعه با مشکل دسترسی تمام وقت به برق روبرو هستند.
 • دو میلیارد و 500 میلیون نفر در سراسر جهان از تاسیسات بهداشتی اولیه بی بهره اند و تقریبا 800 میلیون نفر به آب دسترسی ندارند که صدها میلیون نفر از آنها در کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی می کنند.
 • بین یک تا یک میلیون و 500 هزار نفر فاقد خدمات قابل اتکای تلفن هستند.
 • حدود 40 درصد از بهره وری شرکت ها در کشورهای آفریقایی به خصوص کشورهای کم درآمد تحت تاثیر محدودیت های زیرساختی قرار می گیرد.
 • تولید کارفرمای حائز اهمیتی است که در سال 2009 حدود 470 میلیون شغل را در سراسر جهان ایجاد کرده است یا به عبارت دیگر حدود 16 درصد از دو میلیارد و 900 میلیون نفر نیروی کار جهان را شامل شده است. بر اساس برآوردها در سال 2013 بیش از نیم میلیون شغل در عرصه تولید وجود دارد.
 • تاثیرفزاینده مشاغل صنعتی شده اثر مثبتی بر جامعه داشته است. هر یک شغل در عرصه تولید 2.2 شغل در بخش های دیگر تولید می کند.
 • در کشورهای در حال توسعه به ندرت 30 درصد از تولیدات کشاورزی دستخوش روند صنعتی می شود و این در حالیست که در کشورهای پر درآمد روی 98 درصد این محصولات فرایند تولید صورت می گیرد. این امر حاکی از آن است که فرصت های بسیاری در زمینه تجارت و خدمات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
×
کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آن ها
 • به طور متوسط چنانچه اندازه جمعیت را مورد نظر قرار دهیم، نابرابری درآمد در بین سال های 1990 و 2010 در کشورهای در حال توسعه با 11 درصد افزایش همراه بوده است.
 • امروزه اکثریت چشمگیری از خانواده ها بالغ بر 75 درصد در جوامعی زندگی می کنند که درآمد با نابرابری بیشتری نسبت به سال 1990 تقسیم می گردد.
 • مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت سه برابر بیشتر ازثروتمندترین است.
 • اگرچه حمایت اجتماعی به طورچشمگیری در سراسر جهان افزایش یافته است اما معلولین بیش از پنج برابر حد متوسط متحمل مخارج خسارت بار سلامت می شوند.
 • علیرغم کاهش های کلی مرگ و میر مادران در اکثر کشورهای در حال توسعه، احتمال جان باختن زنان مناطق روستایی به هنگام زایمان سه برابرزنان مناطق شهری است.
×
امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری
 • امروزه نیمی از افراد بشر معادل سه میلیارد و 500 میلیون نفر در شهرها زندگی می کنند. تا سال 2030 ، تقریبا 60 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری ساکن خواهند شد.
 • امروز 828 میلیون نفر در ذاغه ها به سر می برند و این رقم در حال افزایش است.
 • اگرچه شهرهای جهان فقط 2 درصد از زمین را اشغال کرده اند، اما مسئول 60 تا 80 درصد انرژی مصرف شده و 75 درصد کربن منتشر شده هستند. گسترش سریع شهر نشینی موجب اعمال فشار بر تجهیزات آب شرب، فاضلاب، محیط زندگی، و سلامت عمومی می شود.اما تراکم بالای شهرها در حالی که کاهش مصرف منابع و انرژی را به ارمغان می آورد، می تواند دستاوردهای بهره وری و نوآوری در فن آوری را به همراه داشته باشد.
 • شهرها این پتانسیل را دارند که یا در توزیع انرژی اسراف کنند و یا با کاهش مصرف انرژی و اتخاذ سیستم های انرژی سبز بهره وری خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال ریژاو چین خود را به یک شهر با نیروی خورشیدی تبدیل کرده است و در حال حاضر درمناطق مرکزی آن، 99 درصد از خانواده ها از آب گرم کن خورشیدی استفاده می کنند.
×
تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار
 • سالانه یک میلیارد و 300 میلیون تن مواد غذایی هدر می رود.
 • اگر مردم در سراسر جهان به لامپ های با انرژی کارآمد روی آورند، جهان 120 میلیارد دلار در سال صرفه جویی می کند.
 • اگرجمعیت جهان تا 2050 به نه میلیارد و 600 میلیون نفر برسد تقریبا معادل سه سیاره لازم است تا منابع طبیعی مورد نیاز برای ادامه زندگی جاری فراهم شود.
 • همچنان بیش از یک میلیارد نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
×
اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا
 • انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسان عامل تغییرات اقلیمی است و همچنان در حال افزایش می باشد. این گازها در حال حاضر به بالاترین سطح خود در طول تاریخ رسیده اند و انتشار جهانی دی اکسید کربن از سال 1990 تقریبا 50 درصد با افزایش همراه بوده است.
 • غلظت دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن در جو به سطح بی سابقه ای در طی 800 هزار سال گذشته رسیده است. غلظت دی اکسید کربن از زمان های ماقبل صنعتی تا 40 درصد افزایش یافته و دلیل آن در درجه اول آلاینده های ناشی از سوخت های فسیلی و درجه دوم آلاینده های ناشی از تغییر دراستفاده زمین است. اقیانوس حدود 30 درصد دی کسید کربن تولید شده توسط انسان را جذب کرده که موجب اسیدی شدن آن شده است.
 • سطح زمین در سه دهه گذشته گرم تر از دهه های بعد از سال 1850 تا کنون بوده است. قطب شمال بین 1983 و 2012 شاهد 30 سال از گرم ترین دوران هایش طی 1400 سال گذشته بوده است.
 • از سال 1880 تا 2012 میانگین دمای جهانی 0.85 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. چنانچه اقدامی صورت نگیرد میانگین دمای سطح جهان طی قرن 21 افزایش می یابد و به احتمال زیاد در این قرن 3 درجه سانتیگراد بیشتر می شود و با در نظر گرفتن برخی مناطق جهان شامل نواحی حاره و نیمه حاره انتظار می رود که حتی گرم تر شود. در این میان فقیرترین و آسیب پذیر ترین افراد تحت تاثیر قرار می گیرند.
 • میزان بالا آمدن سطح آب دریا از اواسط قرن 19 بیش تر از میانگین میزان آن طی دو هزار سال گذشته ( 0.17 تا 0.21 ) بوده است. طی سال های 1901 تا 2010 سطح میانگین دریاهای جهان به میزان 0.19 متر افزایش یافته است. از آنجایی که از سال 1901 تا 2010 اقیانوس ها به دلیل گرما و ذوب شدن یخ ها گسترش یافته اند، سطح میانگین دریاهای جهان 19 سانتیمتر افزایش داشته است.
 • هنوز این امکان وجود دارد تا با بکار گیری سلسله ای از تدابیر فنی و تغییرات در رفتار بتوان افزایش متوسط دمای جهان به میزان دو درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن را محدود کرد.
 • راه های کاهش متعددی برای دستیابی به تقلیل چشمگیر تولید آلاینده ها وجود دارد که محدود کردنشان در طول چند دهه بعدی ضروری است. با احتمال بیش از 66 درصد، گرم شدن به میزان دو درجه سانتیگراد ، هدفی است که توسط دولت ها تعیین شده است. اگرچه به تاخیر انداختن کاهش بیشتر تا 2030 به طور چشم گیری موجب افزایش چالش های فنی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می شود که با محدود کردن گرم شدن زیر دو درجه طی قرن 21 همراه است و این موضوع به میزان قبل از زمان صنعتی شدن مرتبط است.
×
حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و دریاها
 • اقیانوس ها سه چهارم سطح زمین را پوشانده اند، 97 درصد آب های زمین را شامل می شوند و از نظر حجم 99 درصد فضای مسکونی کره زمین را تشکیل می دهند.
 • در سطح جهانی ارزش بازار منابع دریایی و ساحلی و صنایع سه تریلیون دلار در سال تخمین زده می شود یا به عبارت دیگر حدود 5 درصد تولید ناخالص ملی جهانی را شامل می گردد.
 • در سطح جهانی میزان صید ماهی نزدیک ظرفیت مولد اقیانوس ها است که حدود 80 میلیون تن است.
 • اقیانوس ها حاوی حدود 200 هزار جانور شناخته شده هستند درصورتی که ممکن است تعداد واقعی چند میلیون باشد.
 • اقیانوس ها حدود 30 درصد دی اکسید کربن تولید شده توسط انسان ها را جذب می کنند و حائل تاثیرات گرم شدن زمین می شوند.
 • اقیانوس ها بزرگترین منبع پروتئین جهان محسوب می شوند و بیش ازسه میلیارد نفر به اقیانوس ها به عنوان منبع اولیه وابسته هستند.
 • حوزه های ماهیگیری دریایی بطور مستقیم و غیرمستقیم 200 میلیون نفر را بکار گرفته است.
 • دادن یارانه به حوزه های ماهیگیری موجب انقراض سریع گونه های مختلف ماهی می شود و از تلاش برای نجات و بازسازی شیلات جهانی و مشاغل مرتبط به آن جلوگیری می کند و باعث کاهش درآمد حوزه های ماهیگیری اقیانوس به میزان 50 میلیارد دلار در سال می گردد.
 • فعالیت های انسانی شامل آلودگی، حوزه های ماهیگیری از بین رفته و از دست رفتن حیات ساحلی، بیش از 40 درصد اقیانوس های جهانی را تحت تاثیر قرار می دهند.
×
حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم
 • 13 میلیون هکتار از جنگل ها هر ساله از بین می رود.
 • معیشت حدود یک میلیارد و 600 میلیون نفر از مردم به جنگل ها وابسته است که این تعداد شامل 70 میلیون نفر بومی می شود. جنگل ها زیستگاه بیش از 80 درصد گونه های خاکی جانوران، گیاهان و حشرات هستند.
 • دو میلیارد و 600 میلیون نفر بطور مستقیم به کشاورزی وابسته هستند اما 52 درصد زمین استفاده شده برای کشاورزی بصورت نسبی یا جدی تحت تاثیر فرسایش خاک قرار گرفته است.
 • به دلیل خشکسالی و بیابان زایی هر ساله 12 میلیون هکتار از بین می رود یعنی 23 هکتار در هر دقیقه و این در حالیست که امکان کاشت 20 میلیون تن غلات در آن وجود دارد.
 • از هشت هزار و 300 گونه شناخته شده جانوری، 8 درصد منقرض شده اند و 22 درصد در معرض انقراض قرار دارند.
 • 80 درصد مردمی که در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند از داروهای گیاهی سنتی برای بهداشت اولیه بهره می گیرند.
×
ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار
 • طبق آمار سازمان ملل متحد، تعداد آوارگان در اواسط 2014 در سطح 13 میلیون ثابت بود که این رقم از سال 2013 افزایش یافته است.
 • سالانه فساد، ارتشا، سرقت و فرار مالیاتی حدود یک تریلیون و 260 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه هزینه دارد.
 • نرخ کودکانی که دبستان را در کشورهای بحران زده ترک می کنند به 50 درصد در سال 2011 رسید که برابر با 28 میلیون و 500 هزار کودک است.
×
تقویت ابزار لازم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی
 • 79 درصد واردات از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته در سال 2014 بدون عوارض گمرکی بوده است.
 • میزان بدهی کشورهای در حال توسعه در سطح 3 درصد درآمدهای صادراتی ثابت مانده است.
 • تعداد استفاده کنندگان از اینترنت در آفریقا طی 4 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.
 • 95 درصد جمعیت جهان تا سال 2015 تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار داشته اند.
 • 30 درصد جوانان جهان بومی دیجیتال هستند که حداقل برای 5 سال تجربه آنلاین بودن را دارند.
 • نفوذ اینترنت از 6 درصد جمعیت جهان در سال 2000 به 43 درصد در سال 2015 رسیده است، اما بیش از چهار میلیارد نفر از اینترنت استفاده نمی کنند و 90 درصد آنها در جهان در حال توسعه هستند.
×
اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا
 • انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسان عامل تغییرات اقلیمی است و همچنان در حال افزایش می باشد. این گازها در حال حاضر به بالاترین سطح خود در طول تاریخ رسیده اند و انتشار جهانی دی اکسید کربن از سال 1990 تقریبا 50 درصد با افزایش همراه بوده است.
 • غلظت دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن در جو به سطح بی سابقه ای در طی 800 هزار سال گذشته رسیده است. غلظت دی اکسید کربن از زمان های ماقبل صنعتی تا 40 درصد افزایش یافته و دلیل آن در درجه اول آلاینده های ناشی از سوخت های فسیلی و درجه دوم آلاینده های ناشی از تغییر دراستفاده زمین است. اقیانوس حدود 30 درصد دی کسید کربن تولید شده توسط انسان را جذب کرده که موجب اسیدی شدن آن شده است.
 • سطح زمین در سه دهه گذشته گرم تر از دهه های بعد از سال 1850 تا کنون بوده است. قطب شمال بین 1983 و 2012 شاهد 30 سال از گرم ترین دوران هایش طی 1400 سال گذشته بوده است.
 • از سال 1880 تا 2012 میانگین دمای جهانی 0.85 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. چنانچه اقدامی صورت نگیرد میانگین دمای سطح جهان طی قرن 21 افزایش می یابد و به احتمال زیاد در این قرن 3 درجه سانتیگراد بیشتر می شود و با در نظر گرفتن برخی مناطق جهان شامل نواحی حاره و نیمه حاره انتظار می رود که حتی گرم تر شود. در این میان فقیرترین و آسیب پذیر ترین افراد تحت تاثیر قرار می گیرند.
 • میزان بالا آمدن سطح آب دریا از اواسط قرن 19 بیش تر از میانگین میزان آن طی دو هزار سال گذشته ( 0.17 تا 0.21 ) بوده است. طی سال های 1901 تا 2010 سطح میانگین دریاهای جهان به میزان 0.19 متر افزایش یافته است. از آنجایی که از سال 1901 تا 2010 اقیانوس ها به دلیل گرما و ذوب شدن یخ ها گسترش یافته اند، سطح میانگین دریاهای جهان 19 سانتیمتر افزایش داشته است.
 • هنوز این امکان وجود دارد تا با بکار گیری سلسله ای از تدابیر فنی و تغییرات در رفتار بتوان افزایش متوسط دمای جهان به میزان دو درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن را محدود کرد.
 • راه های کاهش متعددی برای دستیابی به تقلیل چشمگیر تولید آلاینده ها وجود دارد که محدود کردنشان در طول چند دهه بعدی ضروری است. با احتمال بیش از 66 درصد، گرم شدن به میزان دو درجه سانتیگراد ، هدفی است که توسط دولت ها تعیین شده است. اگرچه به تاخیر انداختن کاهش بیشتر تا 2030 به طور چشم گیری موجب افزایش چالش های فنی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می شود که با محدود کردن گرم شدن زیر دو درجه طی قرن 21 همراه است و این موضوع به میزان قبل از زمان صنعتی شدن مرتبط است.
×
Copy of محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا
 • تعداد افرادی که در سطح جهان در فقر شدید به سر می برند به بیش از نصف یک میلیارد و 900 میلیون نفر در سال 1990 کاهش یافته است. این در حالیست که 836 میلیون نفر همچنان در فقر شدید به سر می برند. در مناطق در حال توسعه تقریبا از هر پنج نفر یک نفر با کمتر از یک دلار و 25 سنت در روز زندگی می کند.
 • اکثریت مطلق افرادیکه در فقر شدید به سر می برند در جنوب آسیا و کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند.
 • نرخ فقر بالا اغلب در کشورهای کوچک، شکننده و آسیب دیده از منازعات دیده می شود.
 • از هر چهار کودک زیر پنج سال در سراسر جهان یک نفر رشد قدش نسبت به سنش نامناسب است.